We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers!

Werd uw fiets gestolen?

Veloods werkt samen met de politie voor het ophalen van achtergelaten en gestolen fietsen, zogenaamde 'weesfietsen'. Deze fietsen worden door ons op de website gevondenfietsen.be geplaatst. Herkent u uw fiets? Dit kan u aangeven op de website. Daarna moet u zich eerst richten tot de politie om een 'attest teruggave fiets' op te vragen. De politie zal u vragen om bewijsstukken zodat u kan aantonen dat de fiets wel degelijk van u is (aankoopfactuur, foto's, sleutel, ...). Vervolgens kan u uw fiets terug ophalen.

 

icon line
Werd uw fiets gestolen?

056 61 34 38 | info@werkplus.be

Over ons

Werkplus is de naam van zowel een maatwerkbedrijf als een lokaal diensteneconomiebedrijf binnen Waregem.
Werkplus wil begeleiding en opleiding bieden aan mensen met een arbeidshandicap of een al dan niet tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Dit met als minimale doelstelling de persoon te versterken als lid van de samenleving, en als maximale doelstelling de integratie in het normale arbeidscircuit.

Concreet betekent dit:

  1. Personen met arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden, opleiden en hun talenten verder doen ontwikkelen
  2. Zinvolle arbeid realiseren op maat van de medewerker in een marktconforme omgeving
  3. Een kwaliteitsvol eindproduct of dienstverlening afleveren binnen een klantgerichte aanpak
  4. Een circulaire, participatieve, sociaal-rechtvaardige organisatie uitbouwen gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen
  5. Een open samenwerking realiseren met andere sociale economie initiatieven en het normale arbeidscircuit