Bedelingen terug

Voor bedrijven, lokale besturen, diensten en verenigingen bezorgt Werkplus bedelingen huis aan huis. We beschikken over aangepaste postfietsen om uw opdracht zo vlot mogelijk uitgevoerd te krijgen. Zo is Werkplus de bedeler voor het Stedelijk infoblad De Sprong, bewonersbrieven voor stad Waregem, wijkkrantjes van verschillende wijkcomités, … .

Voor meer info en tarieven: info@werkplus.be  of 056/61.34.38