Onderhoud hydranten terug

Werkplus inventariseert, controleert, onderhoudt en herstel alle hydranten op uw grondgebied en dit in opdracht van verschillende watermaatschappijen en gemeentebesturen. De expertise die we daarrond opbouwden in de voorbije jaren, wordt gedeeld over de gehele provincie West-Vlaanderen.

Om de info van de inventarisatie, controle, onderhoud of herstel tot bij de watermaatschappij, de brandweer of het gemeentebestuur te krijgen, maken we gebruik van een voor ons op maat ontwikkeld software-pakket, zodat u altijd over de meest recente, digitale info beschikt.

Meer info: info@werkplus.be of 056/61.34.38