We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers!

Fietspunt Station Waregem

Fietspunt
icoon

Fietspunten willen het gebruik van de fiets in combinatie met het openbaar vervoer stimuleren door in de directe omgeving van drukke mobiliteitsknooppunten fietsdiensten aan te bieden. In Waregem baat Werkplus het Fietspunt uit. Dat houdt in dat de medewerkers toezicht houden op de fietsenstallingen en ze onderhouden.

Bij het Fietspunt kunt u ook terecht voor een Blue Bike. Via dit systeem kunt u met een abonnement dag en nacht een leenfiets huren aan een automaat. De automaat staat naast de ingang van het station in de fietsenstalling. In Waregem treedt het stadsbestuur op als derde betaler. Het Fietspunt bevindt zich in het station van Waregem, ingang Noorderlaan en is elke werkdag open van 7 tot 19 uur.

icon line
animated icon

Ook interessant!

056 61 34 38 | info@werkplus.be

Over ons

Werkplus is de naam van zowel een maatwerkbedrijf als een lokaal diensteneconomiebedrijf binnen Waregem.
Werkplus wil begeleiding en opleiding bieden aan mensen met een arbeidshandicap of een al dan niet tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Dit met als minimale doelstelling de persoon te versterken als lid van de samenleving, en als maximale doelstelling de integratie in het normale arbeidscircuit.

Concreet betekent dit:

  1. Personen met arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden, opleiden en hun talenten verder doen ontwikkelen
  2. Zinvolle arbeid realiseren op maat van de medewerker in een marktconforme omgeving
  3. Een kwaliteitsvol eindproduct of dienstverlening afleveren binnen een klantgerichte aanpak
  4. Een circulaire, participatieve, sociaal-rechtvaardige organisatie uitbouwen gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen
  5. Een open samenwerking realiseren met andere sociale economie initiatieven en het normale arbeidscircuit