We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers!

Groendienst voor particulieren

Groendienst voor particulieren
icoon

U bent inwoner van Waregem en 75+, langdurig ziek of u heeft een beperking? U bent particulier en je wenst je tuin(tje) te laten onderhouden? Onkruid wieden, scheren en snoeien, gras afrijden, ...

NIEUWE KLANT?

Bel de klusdienst van Werkplus op het nummer 056 22 75 44 (tussen 9u en 11u30). Wij kijken na of je al of niet in aanmerking komt om door ons geholpen te worden en of je eventueel in aanmerking kan komen voor een aangepast tarief. Wie in aanmerking komt (verhoogde tegemoetkoming) of het sociaal tarief (leefloon, zorgbudget, …) kan rechtstreeks via het welzijnshuis Waregem zich inschrijven als klant voor de klusdienst. Geef ook een korte omschrijving van de uit te voeren opdracht mee.

U BENT REEDS KLANT?

Bel naar 056 22 75 44 (tussen 9u en 11u30) en geef een omschrijving van de uit te voeren opdracht mee.

 

DOWNLOAD HIER ONZE AFSPRAKENNOTA
arrow down icon

056 61 34 38 | info@werkplus.be

Over ons

Werkplus is de naam van zowel een maatwerkbedrijf als een lokaal diensteneconomiebedrijf binnen Waregem.
Werkplus wil begeleiding en opleiding bieden aan mensen met een arbeidshandicap of een al dan niet tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Dit met als minimale doelstelling de persoon te versterken als lid van de samenleving, en als maximale doelstelling de integratie in het normale arbeidscircuit.

Concreet betekent dit:

  1. Personen met arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden, opleiden en hun talenten verder doen ontwikkelen
  2. Zinvolle arbeid realiseren op maat van de medewerker in een marktconforme omgeving
  3. Een kwaliteitsvol eindproduct of dienstverlening afleveren binnen een klantgerichte aanpak
  4. Een circulaire, participatieve, sociaal-rechtvaardige organisatie uitbouwen gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen
  5. Een open samenwerking realiseren met andere sociale economie initiatieven en het normale arbeidscircuit