We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers!

Trots op ons kwaliteitslabel

Werkplus behaalde het kwaliteitslabel Qfor-wse

Werkplus is een maatwerkbedrijf en dient als erkenningsvoorwaarde te beschikken over een kwaliteitslabel.

Op 18 jan. kwam de auditcommissie langs die ons bedrijf heeft doorgelicht op 18 indicatoren binnen 3 domeinen: een klantgerichte aanpak en organisatie, het personeelsbeleid en financiële draagkracht en visie van het bedrijf.
We zijn dan ook heel trots op het positieve auditrapport!

Wij beschikken heden over het kwaliteitslabel QforWSE, een label voor sociale economie initiatieven, en dat geldt voor 3 jaar. Op die manier kunnen we aantonen dat we een kwalitatieve omgeving zijn voor onze doelgroepmedewerkers in een klantgerichte samenwerking.

Het kwaliteitslabel is geen eindpunt van een mooi traject dat we samen met het Werkplus-team hebben afgelegd, maar een beginpunt waar we digitaal inzetten om via modern management onze kerntaken te kunnen uitvoeren.
We zetten ons elke dag in voor onze klant en onze medewerkers en vinden het fijn dat dit geapprecieerd wordt.

icon line
Trots op ons kwaliteitslabel

056 61 34 38 | info@werkplus.be

Over ons

Werkplus is de naam van zowel een maatwerkbedrijf als een lokaal diensteneconomiebedrijf binnen Waregem.
Werkplus wil begeleiding en opleiding bieden aan mensen met een arbeidshandicap of een al dan niet tijdelijke afstand tot de arbeidsmarkt. Dit met als minimale doelstelling de persoon te versterken als lid van de samenleving, en als maximale doelstelling de integratie in het normale arbeidscircuit.

Concreet betekent dit:

  1. Personen met arbeidshandicap of afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden, opleiden en hun talenten verder doen ontwikkelen
  2. Zinvolle arbeid realiseren op maat van de medewerker in een marktconforme omgeving
  3. Een kwaliteitsvol eindproduct of dienstverlening afleveren binnen een klantgerichte aanpak
  4. Een circulaire, participatieve, sociaal-rechtvaardige organisatie uitbouwen gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen
  5. Een open samenwerking realiseren met andere sociale economie initiatieven en het normale arbeidscircuit